Το Εθνικό Εργαστήριο Κοινής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία πραγματοποιήθηκε από το ΚΜΟΠ (www.kmop.gr), σε συνεργασία με το Πολύχρωμο Σχολείο (http://rainbowschool.gr/), την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στον χώρο του Europe Direct του Δήμου Αθηναίων στο Σεράφειο κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας.

Κύριος στόχος του εργαστηρίου ήταν η διαμόρφωση στρατηγικών για την καταπολέμηση του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία βάσει της εξειδίκευσης και της εμπειρίας των εμπλεκόμενων φορέων. Σε επόμενο στάδιο οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα συνεργαστούν για την διαμόρφωση των εθνικών προτεραιοτήτων σχετικά με το φαινόμενο του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία και την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση του. Το εργαστήριο απευθυνόταν σε επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης (ενώσεις διδασκόντων, σχολικές ψυχολογικές ενώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ.) και την Κοινωνία των Πολιτών.

Η Πρόεδρος του ΚΜΟΠ, Δρα. Αντωνία Τορρένς άνοιξε την εκδήλωση με ένα σύντομο χαιρετισμό και επικεντρώθηκε στη σημασία που δίνει το ΚΜΟΠ στην καταπολέμηση του φαινομένου στην Ελλάδα και στην κοινωνική του δράση για την ενδυνάμωση κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

Στη συνέχεια χαιρέτισε ο κος. Πέτρος Σαπουντζάκης, ιδρυτικό μέλος του Πολύχρωμου Σχολείου και εκπαιδευτικός, ο οποίος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τα περιστατικά ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού και τόνισε τη σημαντικότητα δράσεων για την αντιμετώπιση τους, αναφέροντας τη δράση του Πολύχρωμου Σχολείου και την συνεργασία με το ΚΜΟΠ.

Ο εκπαιδευτής του εργαστηρίου κος. Peter Dankmeijer ανάφερε πληροφορίες για τον οργανισμό που αντιπροσωπεύει GALE καθώς και την εμπειρία του στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών για την αποδοχή της διαφορετικότητας του ατόμου και της σεξουαλικής πολυμορφίας.

Τέλος, η Δρα. Χριστίνα Ιωάννου, ψυχολόγος και υπεύθυνη ερευνήτρια του ΚΜΟΠ, παρουσίασε τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο στάδιο του έργου HOMBAT. Στόχος της έρευνας ήταν η χαρτογράφηση της έκτασης του φαινομένου του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία, η αναγνώριση των χαρακτηριστικών του εκφοβισμού και η διερεύνηση τρόπων αντιμετώπισης του φαινόμενου στα σχολεία στην Ελλάδα. Η έρευνα παρουσιάζεται στην Εθνική Έκθεση της Ελλάδας την οποία μπορείτε να βρείτε μαζί με τη συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων σε Ελλάδα, Λιθουανία και Κύπρο στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.hombat.eu/el/press-room-el/

Το έργο ΗΟΜΒΑΤ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) 2014-2020 και υλοποιείται από ένα σχήμα 5 συνεργαζόμενων φορέων σε 4 χώρες. Απευθύνεται στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, σε παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικές αρχές και φορείς, καθώς και σε γονείς με παιδιά σε αυτές τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.