Εταίροι του έργου

To έργο υλοποιείται από 5 φορείς σε 4 χώρες της ΕΕ, οι οποίοι διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση και σημαντική πείρα σε σχέση με το αντικείμενο και τους στόχους του έργου. Συντονιστής του έργου είναι το ΚΜΟΠ – Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού στην Ελλάδα, το οποίο κατάφερε να συγκεντρώσει εταίρους από χώρες που παρουσιάζουν διαφορές στην ύπαρξη και εφαρμογή του δικαιώματος στην εκπαίδευση για ΛΟΑΤΚΙ μαθητές.

Social Action and Innovation Centre (KMOP)

Greece

Diversity Development Group

Lithuania

Accept LGBT Cyprus

Cyprus

The Global Alliance for LGBT Education

The Netherlands

Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology (CARDET)

Cyprus