Θα ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο ένα πιστοποιητικό ή πιστοποίηση για τα σχολεία στο επίπεδο της ασφάλειας για ΛΟΑΤΚΙ άτομα; Και αν είναι χρήσιμο, πως θα πρέπει να είναι; Συμμετοχή στη συζήτηση για την ανάπτυξη ενός σήματος ποιότητας για φιλικά σχολεία προς τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, στο Άμστερνταμ στις 18 Μαΐου.

Συζήτηση σχετικά με την ανάγκη να πιστοποιούνται τα σχολεία όσον αφορά την ασφάλεια των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων