Ένα διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Μαΐου 2018 στο Άμστερνταμ, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την υποστήριξη της σεξουαλικής πολυμορφίας στα σχολεία και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τους εταίρους από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Λιθουανία . Το σεμινάριο βασίζεται στο εργαλείο GALE (GALE toolkit, 2013) το οποίο παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την ανάπτυξη υλικού κατάρτισης για τους συμβούλους και τους δασκάλους των σχολείων στις συμμετέχουσες χώρες.