Apie projektą

Projekto HOMBAT tikslas – prisidėti gerinant prevenciją ir kovojant su homofobija ir transfobija Graikijoje, Kipre ir Lietuvoje. Svarbiausi HOMBAT tikslai:

 • skatinti ir stiprinti homofobinių ir transfobinių patyčių mokyklose prevenciją ir kovą su jomis;

 • stiprinti mokytojų ir mokyklos konsultantų gebėjimus užkirsti kelią ir kovoti su homofobinėmis bei transfobinėmis patyčiomis;

 • stiprinti daugiašalį bendradarbiavimą ir mainus kovojant su homofobinėmis bei transfobinėmis patyčiomis mokykloje;

 • gerinti supratimą apie homofobines ir transfobines patyčias mokyklos aplinkoje ir remti prevenciją kuriant bei skatinant veiksmingą kovą su patyčiomis, stereotipais ir išankstiniais nusistatymais;

Pagrindinė projekto HOMBAT tikslinė auditorija:

 • mokyklų konsultantai/ės ir kiti/os pradinėse / vidurinėse mokyklose dirbantys/čios specialistai/ės,

 • pradinių / vidurinių mokyklų mokytojai/os,

 • pradinių / vidurinių mokyklų mokiniai/ės,

 • pradinių / vidurinių mokyklų mokinių tėvai,

 • švietimo institucijos, visuomenė ir kitų sričių specialistai/ės.

Iki projekto pabaigos tikimasi:

 • sustiprinti mokytojų ir mokyklos konsultantų/čių / specialistų/čių gebėjimus ir žinias kaip užkirsti kelią homofobinėmis bei transfobinėmis  patyčioms ir  kovoti su jomis,
 • sustiprinti daugiašalį bendradarbiavimą ir mainus kovojant su homofobinėmis bei transfobinėmis patyčiomis mokyklose,
 • pagerinti supratimą apie homofobines ir transfobines patyčias mokyklos aplinkoje ir didinti mokyklų bendruomenių suvokimą.

Projektą finansuoja Europos Komisija. Projekto trukmė – 24 mėnesiai (nuo 2017 m. spalio iki 2019 m. rugsėjo).